Kotkan jäähallien käyttöä koskevat rajoitukset

21.1.2022


Koronatiedote liikunta- ja urheiluseuroille 19.1.2022

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 18.1.2022 päätöksen, jolla Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueen tietyt liikunta-, harrastus- ja virkistystilat määrätään suljettavaksi 20.1.-2.2.2022 väliseksi ajaksi. Alueen epidemiatilanne on tällä hetkellä erittäin vaikea terveydenhuollon kantokyvyn näkökulmasta, ja tilojen sulkeminen arvioidaan välttämättömäksi toimenpiteeksi, jotta epidemian nopeaa leviämistä voidaan torjua. Lain mukaan sulkupäätös voidaan tehdä enintään kahden viikon ajaksi kerrallaan.

 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tekemä sulkupäätös ulottuu kaikkiin tiloihin, jotka voidaan tartuntatautilain pykälän 58 g mukaan määrätä suljettavaksi, ja koskee tilojen hallinnasta vastaavia toimijoita liikunta-, urheilu-, huvi- tai virkistystoiminnan osalta näissä tiloissa:

 

·        sisätilat, joita käytetään joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan

·        kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat

·        yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden, kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat

·        tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat

·        huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat

·        sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat

·        kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

 

Lisäksi voimassa on määräys, jolla kielletään kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli 10 henkilöä ajalla 13.1.-31.1.2022.

 

Poikkeukset:

 

·        Suljetuksi määrättyjä tiloja voi kuitenkin käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan aiemmin myönnetyillä harjoitusvuoroilla. Toiminnassa tulee huomioida osallistujien terveysturvallisuus.

·        Lisäksi tilojen sulkupäätökset eivät ulotu ammattiurheiluun eivätkä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

·        Olympiakomitean ammattiurheilun määritelmä: ammattiurheilu kattaa palloilulajeissa kaksi ylintä kansallista aikuisten sarjatasoa, aikuisten A-maajoukkuetoiminnan sekä kansallisen lajiliiton valintajärjestelmän kautta kansainvälisiin arvokilpailuihin valmistautuvat urheilijat.

 

Aikuisten ryhmäharrastustoiminta (vuonna 2002 ja aiemmin syntyneet) sisätiloissa keskeytetään 20.1.-2.2.2022 väliseksi ajaksi. Määräyksestä johtuen peruuntuvista harjoitusvuoroista tai ottelu-, tapahtuma-, näytös- tai muista vastaavista tilavarauksista ei peritä maksua.

 

Kotkan kaupungin liikuntapalveluiden hallinnoimissa sisätiloissa järjestettäviä ammattiurheilun ja vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien otteluita, kilpailuja, tapahtumia, näytöksiä tai vastaavia voi järjestää 2.2.2022 saakka vain ilman yleisöä. Ulkoliikunta-alueilla yli 50 henkilön yleisötilaisuudet ovat kiellettyjä. Henkilömäärärajoitus voi ylittää 10 henkilöä, jos se on järjestelyjen kannalta tarpeellista (pelaajat/urheilijat/toimihenkilöt). Koronapassin käyttö henkilömäärärajoitusten vaihtoehtona ei ole mahdollista.

 

Kaikissa tilaisuuksissa on huolehdittava terveysturvallisuutta edistävistä toimista, kuten useiden sisään- ja ulosmenoteiden käyttöönotosta (jos mahdollista), käsidesien saatavuudesta, vahvasta maskisuosituksesta tiedottamisesta ja mahdollisuudesta turvavälien säilyttämiseen. Lisäksi terveysturvallisuutta edistävistä toimista on tehtävä kirjallinen suunnitelma, josta selviää koronaviruksen leviämistä ehkäisevät toimenpiteet tilaisuudessa. Suunnitelma lähetetään sähköpostitse osoitteeseen liikuntapalvelut@kotka.fi.

 

Ohjeistus harrastus-, liikunta- ja urheilutoimintaan

·        Vahva maskisuositus on voimassa kaikissa sisätiloissa

o   Urheilusuorituksen aikana maskia ei tarvitse käyttää

·        Sisäliikuntatiloihin saavat mennä vain vuonna 2003 syntyneet ja nuoremmat ja yksi harjoituksen kannalta välttämätön valmentaja

·        Pukuhuonetilojen käyttöä ja niissä oleskelua tulee välttää

·        Suositaan harjoituksia, joissa ei synny fyysistä kontaktia ja huolehditaan turvaväleistä.

·        Harjoittelu sisätiloissa pienryhmissä

o   Esimerkiksi Kotkan urheiluhalli: 15 henkilöä (1/4 kenttä), 10 henkilöä (juoksusuora/yu-alue), 5 henkilöä voimailualue

o   Esimerkiksi Karhuvuoren urheilutalo, Karhulan ja Mussalon liikuntahalli, jäähallit, isot koulujen salit: 10 henkilöä (1/2 kenttä)

o   Kontakti- ja ryhmäurheilutilat: 10 henkilöä

o   Pienet koulujen salit: 10 henkilöä

·        Hygieniasta on huolehdittava korostetusti (käsienpesu, varusteiden ja välineiden puhdistus)

·        Harjoitustilaan tulee saapua vasta oman vuoron alkamisen jälkeen ja tilasta on poistuttava 5 minuuttia ennen oman vuoron päättymistä

·        Eri harjoitusryhmien sekoittamista keskenään tulee välttää

·        Riittävät turvavälit on pystyttävä säilyttämään yleisissä tiloissa

·        Seurojen ja etenkin lasten harrastusryhmien valmentajien ja ohjaajien on toimittava etupainotteisesti viruksen leviämisen ehkäisemiseksi

o   Voimassa olevien ohjeiden ja suositusten tiedottaminen toimintaan osallistuville

o   Voimassa olevien ohjeiden ja suositusten noudattamisen valvominen korostetusti

·        Jos tartuntatapauksia ilmenee seuran ryhmässä, koronavirukselle altistuneen ryhmän on toimittava karanteenien osalta Kymsotelta saatavien ohjeistusten mukaisesti

·        Harrastustoiminnassa tapahtuneista tartunta- ja altistumistapauksista on tiedotettava seuran toimesta myös Kotkan kaupungin liikuntapalveluita

o   Ilmoitettavat tiedot: seura, ryhmä, harjoituspaikka ja -aika

o   ville.saikko@kotka.fi, jenni.behm@kotka.fi, antti.mattila@kotka.fi

 

Yleisötilaisuudet / alueelliset suositukset

·        Yleisön osalta tulee noudattaa aluehallintoviraston antamia määräyksiä kokoontumisrajoituksista sekä muita yleisötilaisuuksiin liittyviä ohjeita.

·        Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli kymmenen henkilöä ja ulkotiloissa yli 50 henkilöä, tilaisuuden järjestelyissä on lisäksi noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.

·        Lisäksi on noudatettava lain yleisiä hygieniavaatimuksia; asiakkaille on mm. tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi.

·        Kaikille osallistujille on vahva maskisuositus koko tilaisuuden ajan.

·        Maskin käyttöä on tärkeää etenkin julkisissa sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan. Myös ruuhkaisissa ulkotiloissa suositellaan maskin käyttöä.

·        Samoin tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjille on suositus edellyttää tilaisuuksiin osallistuvilta maskin käyttöä sekä huolehtia, ettei sisä- tai ulkotiloissa synny lähikontakteja. Erityisesti tämä tulee huomioida paikoissa, joissa ei ole istumapaikkoja.

 

KOTKAN KAUPUNKI, LIIKUNTAPALVELUIDEN YKSIKKÖ