Pelisäännöt

PELISÄÄNNÖT

Taitoluistelu on haastava ja sitoutumista vaativa laji, joka vaatii paljon harjoittelua sekä hyvää yhteistyötä valmentajan, luistelijan ja koko harjoitusryhmän välillä. Siksi toivomme luistelijoiden ja heidän vanhempiensa huomioivan seuraavat asiat.

Seuramme on suomenkielinen. Kaikenlainen viestintä tapahtuu vain suomen kielellä.

Kotkan Taitoluistelulla on nollatoleranssi kiusaamiseen.

Luistelija

 • Luistelija edustaa seuraansa niin harjoituksissa, kilpailuissa kuin vapaa-ajallaan.
 • Käyttäytyminen eli tervehdimme ja kunnioitamme toisiamme.
 • Kuuntelee ja noudattaa valmentajan ohjeita.
 • Harjoituksessa tehdään yhdessä toisten kanssa, otetaan toiset huomioon ja kannustetaan toisia.
 • Puhelimen paikka ei ole jäällä vaan pukuhuoneessa.
 • Kilpailuissa kannustetaan omia sekä muiden seurojen luistelijoita.
 • Lisäjäille ja ohjelmatunneille ilmoittaudutaan ajoissa, viimeistään edellisenä päivänä klo 18 mennessä.
 • Harjoitteluun sitoudutaan harjoitusten, leirien, kilpailuiden ja ryhmätapahtumien osalta (mm. näytökset, esiintymiset).
 • Jokaisessa harjoituksessa käydään ja poissaoloista ilmoitetaan hyvissä ajoin valmentajalle.
 • Sitoutumiseen liittyvät oleellisesti maksusäännöt (kts. Maksusäännöt).
 • Tähän liittyy myös STLL:n Sosiaalisen median pelisäännöt, joita tulee noudattaa.

Vanhemmat

 • Vanhempien tehtävät: Kannusta, kustanna ja kuljeta.
 • Huolehtivat, että luistelija noudattaa valmentajan ohjeita
 • Valmentajille annetaan työrauha sekä harjoituksissa että kilpailuissa.
 • Kannustetaan oman lapsen lisäksi myös seuran muitakin luistelijoita.
 • Tervehditään valmentajia ja luistelijoita sekä seuran muita toimihenkilöitä.
 • Luottamus ja arvostus valmentajien työtä kohtaan.
 • Seurajohtoa ja valmentajia sekä tuomareita kunnioitetaan ja yleisesti vaalitaan hyvän ja asianmukaisen kommunikoinnin tapaa kaikessa asioiden hoidossa.

Talkootyö

 • Jokaisen luistelevan perheen osallistumista talkoisiin tarvitaan seuran toimintojen pyörittämiseksi
 • Kaikkia yhteiseen toimintaan osallistuvien työtä arvostetaan.

Sääntöjen valvonta

 • Jokaisella jäsenellä on velvollisuus puuttua huomaamiinsa epäkohtiin ja tuoda ne johtokunnan tietoon.
 • Johtokunta käsittelee tapaukset asioiden vaatimalla tavalla.
  • Ensin keskustellaan asianosaisten kanssa.
  • Otetaan vanhemmat ja valmentaja/valmentajat mukaan keskusteluun.
 • Mikäli päädytään kurinpidollisiin ratkaisuihin, johtokunta ja valmentaja pidättävät itsellään oikeuden 
  • Poistaa luistelija jäältä.
  • Luistelijan määräaikainen harjoittelu-oikeuden epääminen Kotkan Taitoluistelijoiden vuorolla (1 viikko, 2 viikkoa, kuukausi)
 • Lopulta seuralla on myös oikeus erottaa luistelija, jos ongelmat jatkuvat useiden sovitteluyritysten jälkeen.