Koronatiedote liikunta- ja urheiluseuroille 2.2.2022

8.2.2022


Kotkan kaupungin liikuntapalveluiden koronatiedotetta on päivitetty 2.2.2022. Liitteenä on myös aiempi perjantaina 28.1.2022 lähetetty erillinen tiedote.

Koronatiedote liikunta- ja urheiluseuroille 2.2.2022

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on julkaissut 31.1.2022 päätökset, joilla lievennetään ja puretaan koronarajoituksia Kymenlaakson sairaanhoitopiirien alueella. Tilojen sulkumääräystä lievennetään niin, että 3.2.2022 voimaan tulevan uuden päätöksen myötä suljettuina täytyy edelleen pitää korkeamman tartuntariskin tiloja: joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan käytettävät tilat. Esimerkiksi kuntosalit, muuhun yksilöurheiluun tai vastaavaan, tyypillisesti lähikontaktittomaan liikuntaan käytetyt tilat, uimahallit, sisäleikkipuistot, harrastajateatterit ja kauppakeskusten yleiset tilat voi avata yleisölle. Päätös on voimassa 3.-15.2.2022.

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lieventänyt uudella päätöksellä myös Kymenlaakson alueen kokoontumisrajoituksia. Sisätiloissa voi järjestää enintään 50 henkilön tilaisuuksia, jos yleisöllä on määritellyt istumapaikat, ja enintään kymmenen henkilön tilaisuuksia, jos yleisöllä ei ole määriteltyjä istumapaikkoja. Ulkotilojen osallistujamäärää ei uuden päätöksen myötä enää rajoiteta. Päätös on voimassa 15.2.2022 saakka. Koronapassin käyttö henkilömäärärajoitusten vaihtoehtona ei ole mahdollista.

 

Koronakoordinaatioryhmä on 2.2.2022 esittänyt Etelä-Suomen AVI:lle seuraavaa: Sisätiloissa matalan riskin yleisötilaisuuksissa, joissa kaikilla on käytössä istumapaikat, tilaan voidaan ottaa enintään 50 prosenttia yleisömäärästä. Tilaisuudessa voi olla korkeintaan 500 henkilöä. Tällaisia matalan riskin tilaisuuksia ovat mm. teatterit, elokuvateatterit ja urheilutapahtumat. Jos istumapaikkoja ei ole, yleisötilaisuuksien osallistujamäärä on enintään 50 henkilöä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto käsittelee esitystä mahdollisesti jo perjantaina.

 

 

Kotkan kaupungin valmiusjohtoryhmä on linjannut liikuntatilojen käyttöä koskevaa rajoitusta seuraavasti 3.2.2022 alkaen:

 

·        Uimahallit ja kuntosalit avataan yleisökäytölle ja uimahallit palaavat normaaleihin aukioloaikoihin. Ennen sulkuaikaa ostettuihin rannekkeisiin ja kuntosalikortteihin lisätään automaattisesti 14 vuorokautta käyttöaikaa aiemman käytännön mukaisesti (hyvinvointilautakunnan päätös).

 

·        Aikuisten ryhmäharrastustoiminta pidetään Kotkassa pääosiltaan edelleen tauolla toistaiseksi (mm. kaupungin järjestämä ryhmäliikunta ja -ohjaus sekä liikuntatiloissa tapahtuva aikuisten ryhmäharrastustoiminta). Määräyksestä johtuen peruuntuvista harjoitusvuoroista tai ottelu-, tapahtuma-, näytös- tai muista vastaavista tilavarauksista ei peritä maksua.

 

·        Tavoitteellista tai edustuskilpaurheilua harjoittavat sekä vuonna 2002 syntyneiden ja sitä nuorempien harrastusryhmät saa jatkaa harjoitustoimintaa terveysturvallisuuskäytäntöjä (mm. liikuntatilojen puku- ja pesutilojen käyttöä rajataan erillisillä ohjeilla) noudattaen.

 

·        Enintään 50 henkilön yleisötilaisuuksia (ottelut, tapahtumat, turnaukset, näytökset) voi järjestää sisätiloissa, jos yleisöllä on istumapaikat ja muut terveysturvallisuuskäytännöt on huomioitu järjestelyissä (rajattujen asiakastilojen turvavälit, käsidesit ja vahva suositus kasvomaskeille). Henkilömäärärajoitukseen ei lasketa pelaajia, valmentajia tai muita järjestelyjen kannalta välttämättömiä henkilöitä. Ulkotiloissa ei ole henkilömäärärajoituksia yleisötilaisuuksissa, mutta terveysturvallisuuskäytäntöjä on noudatettava mm. puku- ja pesutilojen käytössä.

 

Kaikissa tilaisuuksissa on huolehdittava terveysturvallisuutta edistävistä toimista, kuten useiden sisään- ja ulosmenoteiden käyttöönotosta (jos mahdollista), käsidesien saatavuudesta, vahvasta maskisuosituksesta tiedottamisesta ja mahdollisuudesta turvavälien säilyttämiseen. Lisäksi terveysturvallisuutta edistävistä toimista on tehtävä kirjallinen suunnitelma, josta selviää koronaviruksen leviämistä ehkäisevät toimenpiteet tilaisuudessa. Suunnitelma lähetetään sähköpostitse osoitteeseen liikuntapalvelut@kotka.fi.

 

Ohjeistus harrastus-, liikunta- ja urheilutoimintaan

·        Vahva maskisuositus on voimassa kaikissa sisätiloissa

o   Urheilusuorituksen aikana maskia ei tarvitse käyttää

·        Sisäliikuntatiloihin saavat mennä vain vuonna 2002 syntyneet ja nuoremmat ja vain harjoituksen kannalta välttämättömät valmentajat (pois lukien tavoitteellinen/edustusurheilu)

·        Pukuhuonetilojen käyttöä ja niissä oleskelua tulee välttää

·        Suositaan harjoituksia, joissa ei synny fyysistä kontaktia ja huolehditaan turvaväleistä.

·        Harjoittelu sisätiloissa pienryhmissä (joukkueittain/ryhmittäin)

o   Esimerkiksi Kotkan urheiluhalli: 15 henkilöä (1/4 kenttä), 10 henkilöä (juoksusuora/yu-alue), 5 henkilöä voimailualue

o   Esimerkiksi Karhuvuoren urheilutalo, Karhulan ja Mussalon liikuntahalli, jäähallit, isot koulujen salit: 10 henkilöä (1/2 kenttä)

o   Kontakti- ja ryhmäurheilutilat: 10 henkilöä

o   Pienet koulujen salit: 10 henkilöä

·        Hygieniasta on huolehdittava korostetusti (käsienpesu, varusteiden ja välineiden puhdistus)

·        Harjoitustilaan tulee saapua vasta oman vuoron alkamisen jälkeen ja tilasta on poistuttava 5 minuuttia ennen oman vuoron päättymistä

·        Eri harjoitusryhmien sekoittamista keskenään tulee välttää

·        Riittävät turvavälit on pystyttävä säilyttämään yleisissä tiloissa

·        Seurojen ja etenkin lasten harrastusryhmien valmentajien ja ohjaajien on toimittava etupainotteisesti viruksen leviämisen ehkäisemiseksi

o   Voimassa olevien ohjeiden ja suositusten tiedottaminen toimintaan osallistuville

o   Voimassa olevien ohjeiden ja suositusten noudattamisen valvominen korostetusti

·        Jos tartuntatapauksia ilmenee seuran ryhmässä, koronavirukselle altistuneen ryhmän on toimittava karanteenien osalta Kymsotelta saatavien ohjeistusten mukaisesti

·        Harrastustoiminnassa tapahtuneista tartunta- ja altistumistapauksista on tiedotettava seuran toimesta myös Kotkan kaupungin liikuntapalveluita

o   Ilmoitettavat tiedot: seura, ryhmä, harjoituspaikka ja -aika

o   ville.saikko@kotka.fi, antti.mattila@kotka.fi

 

Yleisötilaisuudet / alueelliset suositukset

 

·        Yleisön osalta tulee noudattaa aluehallintoviraston antamia määräyksiä kokoontumisrajoituksista sekä muita yleisötilaisuuksiin liittyviä ohjeita.

·        Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli kymmenen henkilöä ja ulkotiloissa yli 50 henkilöä, tilaisuuden järjestelyissä on lisäksi noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.

·        Lisäksi on noudatettava lain yleisiä hygieniavaatimuksia; asiakkaille on mm. tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi.

·        Kaikille osallistujille on vahva maskisuositus koko tilaisuuden ajan.

·        Maskin käyttöä on tärkeää etenkin julkisissa sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan. Myös ruuhkaisissa ulkotiloissa suositellaan maskin käyttöä.

·        Samoin tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjille on suositus edellyttää tilaisuuksiin osallistuvilta maskin käyttöä sekä huolehtia, ettei sisä- tai ulkotiloissa synny lähikontakteja. Erityisesti tämä tulee huomioida paikoissa, joissa ei ole istumapaikkoja.

 

KOTKAN KAUPUNKI, LIIKUNTAPALVELUIDEN YKSIKKÖ

 VILLE SAIKKO

Liikuntapäällikkö

Liikuntapalvelut