Säännöt

Tulosta kilparyhmien pelisäännöt tästä

 

KILPARYHMIEN PELISÄÄNNÖT

Taitoluistelu on haastava ja sitoutumista vaativa laji, joka vaatii paljon harjoittelua sekä

hyvää yhteistyötä valmentajan, luistelijan ja koko harjoitusryhmän välillä. Siksi toivomme

luistelijoiden ja heidän vanhempiensa huomioivan seuraavat asiat.

Seuramme on suomenkielinen. Kaikenlainen viestintä tapahtuu vain suomen kielellä.

Kotkan Taitoluistelulla on nollatoleranssi kiusaamiseen.

 

Luistelija

 • Luistelija edustaa seuraansa niin harjoituksissa, kilpailuissa kuin vapaa-ajallaan.
 • Käyttäytyminen eli tervehdimme ja kunnioitamme toisiamme.
 • Kuuntelee ja noudattaa valmentajan ohjeita.
 • Harjoituksessa tehdään yhdessä toisten kanssa, otetaan toiset huomioon ja kannustetaan toisia.
 • Puhelimen paikka ei ole jäällä vaan pukuhuoneessa.
 • Kilpailuissa kannustetaan omia sekä muiden seurojen luistelijoita.
 • Lisäjäille ja ohjelmatunneille ilmoittaudutaan ajoissa, viimeistään edellisenä päivänä klo 18 mennessä.
 • Harjoitteluun sitoudutaan harjoitusten, leirien, kilpailuiden ja ryhmätapahtumien osalta (mm. näytökset, esiintymiset).
 • Jokaisessa harjoituksessa käydään ja poissaoloista ilmoitetaan hyvissä ajoin valmentajalle.
 • Sitoutumiseen liittyvät oleellisesti maksusäännöt (kts. Maksusäännöt).
 • Tähän liittyy myös STLL:n Sosiaalisen median pelisäännöt, joita tulee noudattaa.

Vanhemmat

 • Vanhempien tehtävät: Kannusta, kustanna ja kuljeta.
 • Huolehtivat, että luistelija noudattaa valmentajan ohjeita
 • Valmentajille annetaan työrauha sekä harjoituksissa että kilpailuissa.
 • Kannustetaan oman lapsen lisäksi myös seuran muitakin luistelijoita.
 • Tervehditään valmentajia ja luistelijoita sekä seuran muita toimihenkilöitä.
 • Luottamus ja arvostus valmentajien työtä kohtaan.
 • Seurajohtoa ja valmentajia sekä tuomareita kunnioitetaan ja yleisesti vaalitaan hyvän ja asianmukaisen kommunikoinnin tapaa kaikessa asioiden hoidossa.

Talkootyö

 • Jokaisen luistelevan perheen osallistumista talkoisiin tarvitaan seuran toimintojen pyörittämiseksi
 • Kaikkia yhteiseen toimintaan osallistuvien työtä arvostetaan.

Sääntöjen valvonta

 • Jokaisella jäsenellä on velvollisuus puuttua huomaamiinsa epäkohtiin ja tuoda ne johtokunnan tietoon.
 • Johtokunta käsittelee tapaukset asioiden vaatimalla tavalla.
  • Ensin keskustellaan asianosaisten kanssa.
  • Otetaan vanhemmat ja valmentaja/valmentajat mukaan keskusteluun.
 • Mikäli päädytään kurinpidollisiin ratkaisuihin, johtokunta ja valmentaja pidättävät itsellään oikeuden 
  • Poistaa luistelija jäältä.
  • Luistelijan määräaikainen harjoittelu-oikeuden epääminen Kotkan Taitoluistelijoiden vuorolla (1 viikko, 2 viikkoa, kuukausi)
 • Lopulta seuralla on myös oikeus erottaa luistelija, jos ongelmat jatkuvat useiden sovitteluyritysten jälkeen.

 

Maksusäännöt

 • Kaikki kilparyhmissä luistelevat maksavat seuran jäsenmaksun ja ovat velvollisia ostamaan STLL:n vakuutuksellisen lisenssi tai vakuutuksettoman kilpailuluvan. Tässä tapauksessa täytyy olla kattava vakuutus olemassa luistelijalle.
 • Kilpailevat luistelijat suorittavat kuukausimaksun ajalla 1.8. – 31.3.
  • Poikkeukset luistelukauden maksuissa huhti-, touko-, kesä- ja heinäkuussa. Näiden maksut määräytyvät jäähallien aukioloaikojen, tai muiden hallien mukaan.
 • Lisäjäät ja ohjelmatunnit eivät kuulu kausimaksujen hintaan vaan laskutetaan luistelijalta kuukausittain.
 • Seura veloittaa luistelijalta kilpailujen ilmoittautumismaksun sekä tuomarikulut sovitulla tavalla.
 • Testimaksut seura veloittaa luistelijalta kokonaisuudessaan.
 • Laskutus tapahtuu kuukauden päätyttyä seuraavan kuun alussa.
 • Maksa maksut eräpäivään mennessä.
 • Käytä aina viitenumeroa.
 • Sisaralennus on 5% halvemmasta maksuryhmästä.
 • Poissaoloista sairauden vuoksi annetaan maksualennusta lääkärintodistuksella vain 2 viikon ylittävältä ajalta.
 • Yksittäisiä sairaus- tai muita poissaoloja ei korvata. Korvausjää on tarkoitettu ainoastaan koulun takia jääharjoituksesta estyneille.
 • Maksujen laiminlyöminen estää luistelijan osallistumisen harjoituksiin ja kilpailuihin. Jos luistelijalla on kaksi erääntynyttä maksua avoinna, asetetaan hänet luistelukieltoon.
  • Luistelukielto on voimassa niin kauan kuin kaikki erääntyneet maksut on hoidettu.
 • Tilapäisissä maksu-ongelmissa ota yhteyttä: laskutus.kota@gmail.com

 

SOSIAALISEN MEDIAN PELISÄÄNNÖT

(suora lainaus STLL:n sivuilta)

“Parhaimmillaan sosiaalisen median eri muodot tarjoavat mukavaa ajanvietettä, tärkeää tietoa ja käyttäjilleen laajan verkostojen kentän. Sosiaalisessa mediassa on helppo lähestyä ihmisiä, eikä aina ole itsestään selvää, miten laajalle keskustelut ja kommentit voivat levitä. Lähtökohtaisesti hyviinkin asioihin voi liittyä väärinkäytöksen riskejä. Toivomme, että luet ajatuksella läpi Suomen Taitoluisteluliiton sosiaalisen median pelisäännöt ja otat ne huomioon. Edustetaan lajiamme kunniakkaasti myös sosiaalisen median kaukaloissa!

 

Tämä ohjeistus on tehty taitoluisteluseurojen työntekijöille, seuratoimijoille, vanhemmille ja luistelijoille.

 • Tutustu huolella käyttäjäasetuksiin. Huolehdi siitä, että profiilisi asetukset ovat sellaiset, että tarvittaessa et näytä kaikille kaikkea.
 • Jos olet itse yli 18-vuotias, valmentaja tai seuratoimija, mieti tarkkaan haluatko olla alaikäisten luistelijoiden kaveri ja haluatko jakaa yksityiselämäsi heidän kanssaan. Toisaalta, voit aina rajata erilaisia ryhmiä ja päättää mitä tietoja jaat kunkin ryhmän kanssa.
 • Huomioi myös, että jos valmentajan tai seuratoimijan roolissa kaveeraat yhden alaikäisen luistelijan kanssa, olisi silloin reilua kaveerata kaikkien kanssa. Näin vältytään tilanteilta jossa ”suositaan” yhtä, mutta ei toista.
 • Mikäli sinulla on alle 18-vuotiaita kavereita, huolehdi että et julkisesti keskustele tai tuo profiilissasi tai statuksessasi ilmi esimerkiksi alkoholin käyttöön liittyviä asioita
 • Älä arvostele työnantajaa, työtoveria, valmentajaa, tuomareita, luistelukaveria tai edustamaasi ryhmää julkisesti, sillä yksi mielipide saattaa leimata koko yhteisön.
 • Muista, että edustat työsi ja harrastuksesi takia seuraa, vaikka olisit vapaa-ajalla.
 • Seuran työntekijät ja jäsenet kohtelevat kunnioittavasti sekä omia että muiden seurojen luistelijoita/joukkueita ja valmentajia eivätkä esim. arvostele negatiivisesti muiden suorituksia.
 • Puhu totta, älä vääristele.
 • Arvosta muiden kommentteja ja kunnioita verkkokeskusteluja.
 • Jos huomaat mokanneesi, pyydä anteeksi ja korjaa tekemäsi virhe avoimesti. Älä yritä peitellä mokaa.
 • Muista kiitos aina kun siihen on aihetta.
 • Kirjoita vain sellaista jonka voisit sanoa kasvotusten ystävillesi, työkavereillesi tai pomollesi.
 • Muistathan, että pienelle ryhmälle tarkoitettu viesti saattaa levitä yllättävän laajalle. Harkitsemattomat kirjoitukset saattavat tulla vastaan myöhemmin elämässä.
 • Vaikka ympäristö olisikin suljettu, ei sielläkään pidä kirjoittaa mitään sellaista josta voi olla haittaa seuralle, urheilijoille tai lajin maineelle. Kaikesta mitä verkkoon laitetaan, jää jälki.

Suomen Taitoluisteluliitto ry”

 

 

 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top