Kokoukset

Kevätkokous 20.5.2019 klo 17.30 Kat´s Cafessa, Vesivallinaukio 10, 48600 Kotka

Kutsu

Esityslista

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Seuran tulee järjestää syys- ja kevätkokoukset, jotka ovat kaikille avoimia.

Jäsenmaksun maksaneet voivat äänestää näissä kokouksissa.

Johtokunnan kokoukset pidetään parillisten kuukausien ensimmäisenä tiistaina.

Mikäli tarvetta ilmenee, kokouksia järjestetään puheenjohtajan kutsusta.

Kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat lisätään sivuille.

Seuran jäsenet voivat esittää käsiteltäviä asioita johtokunnalle kaksi viikkoa ennen kokousta,

sihteerille ( sihteeri.kota@gmail.com )tai puheenjohtajalle ( puheenjohtaja.kota@gmail.com ) sähköpostitse.

—————————————————————————————————

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top