Kokoukset

Seuran tulee järjestää syys- ja kevätkokoukset, jotka ovat kaikille avoimia.

Jäsenmaksun maksaneet voivat äänestää näissä kokouksissa.

Johtokunnan kokoukset pidetään parillisten kuukausien ensimmäisenä tiistaina.

Mikäli tarvetta ilmenee, kokouksia järjestetään puheenjohtajan kutsusta.

Kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat lisätään sivuille.

Seuran jäsenet voivat esittää käsiteltäviä asioita johtokunnalle kaksi viikkoa ennen kokousta,

sihteerille ( sihteeri.kota@gmail.com )tai puheenjohtajalle ( puheenjohtaja.kota@gmail.com ) sähköpostitse.

 

 

 

Johtokunnan kokous 8.8.2018 klo 18.00 KoTan toimisto

-Esityslista (esityslista tulossa)

-Pöytäkirja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top